Inkontinens

Inkontinens är ett vanligt besvär som hundratusentals kvinnor är drabbade av. Oftast läcker det urin när man skrattar, nyser, hostar eller på annat sätt anstränger sig.

Särskilda riskgrupper är kvinnor som fött barn, rökare, överviktiga samt astmatiker. Det är också vanligt med inkontinens efter en långvarig förstoppning. Tyvärr lider många i tysthet eftersom problemet kan uppfattas som genant och många drar sig för att söka vård.

Olika typer av inkontinens

Ansträngningsinkontinens

Vid ansträngningsinkontinens läcker man urin i vardagliga situationer utan att man känner sig kissnödig. Detta är den vanligaste formen av inkontinens och uppstår oftast när man nyser eller skrattar.

Trängningsinkontinens

Vid trängningsinkontinens behöver man kissa betydligt oftare än normalt, inte sällan upp till 15 gånger per dag. Känslan av att vara kissnödig kan komma mycket snabbt, vilket kan leda till att man inte kan hålla sig tills man besöker en toalett.

Blandinkontinens

Blandinkontinens är som namnet antyder en blandning av trängningsinkontinens och ansträngningsinkontinens. Denna form är av inkontinens är relativt vanlig.

Överrinningsinkontinens

Överrinningsinkontinens är en besvärlig åkomma där man konstant läcker urin, oftast i mindre mängder.

Förebyggande och egenvård

I förebyggande syfte rekommenderas det att man motionerar regelbundet och lever ett hälsosamt liv. Dessutom bör man göra sina toalettbesök med lagom intervaller, alltså varken hålla sig för länge eller kissa för ofta. Knipövningar där man tränar upp bäckenbottenmuskulaturen är också starkt att rekommendera.

Har man drabbats av inkontinens är bäckenbottenträning den egenvård som rekommenderas. Knipövningar tillsammans med information och utbildning från sjukvårdspersonal gör att de flesta märker en markant förbättring.

Denna guiden ska aldrig ersätta råd från professionell sjukvårdspersonal. Kontakta alltid din sjukvårdsupplysningen eller din husläkare om du känner dig orolig.

Kommentarer inaktiverade.